Psiholog/inja u odjelu ljudskih resursa

Društvo „Nameks“ d.o.o. iz Širokog Brijega, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • Psiholog/inja u odjelu ljudskih resursa (1 izvršitelj/ica)

Tražimo savjesne pojedince sklone timskom radu i stalnom stručnom usavršavanju u ugodnoj i poticajnoj radnoj okolini koju pružamo.

Poslovi i odgovornosti koje će obavljati psiholog/inja u odjelu ljudskih potencijala:

 • regrutacija i selekcija kandidata pri zapošljavanju
 • izrada bonusa nagrađivanja i plaća
 • promicanje zdravih odnosa između osoblja i rukovodstva kroz posredovanje i rješavanje radnih sporova
 • upravljanje programom izvedbe kako bi se osigurala učinkovitost, usklađenost i pravednost unutar organizacije
 • olakšavanje socijalizacije novih radnika
 • prikupljanje i analiza podataka zaposlenika
 • održavanje točnih i potpunih zapisa o zaposlenicima
 • obrazovanje, trening i obučavanje zaposlenika o zajedničkim temama ljudskih resursa
 • praćenje i analiziranje mjernih podataka za ljudske resurse
 • podnošenje izvješća za viši menadžment

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen studij psihologije (diplomirani psiholog/inja ili magistar/ica struke-mag.psych.)
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office programski paket i statistički programi – SPSS/ Stata)
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju OBAVEZNO dostaviti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • diplomu (s dokumentom dodatka diplomi s navedenim planom i programom studija i prosjekom ocjena)
 • potvrdu o nekažnjavanju

Način prijave:

Dokumente (skenirane u jedan dokument .pdf formata) slati putem e-mail adrese:

posao@nameks.com

ili

poštom na adresu:

„NAMEKS“ d.o.o.

Fra Dominika Mandića br. 19

88 220 Široki Brijeg

Natječaj traje 14  dana od dana raspisivanja.

Dodatna napomena:

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dokumenti trebaju biti originalni ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH/ZHK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.