Novi krug javnih poziva sufinanciranja

Objava novog kruga javnih poziva za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2019 i Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2019 započet će 20.11.2019. godine u 08:00h.

 

Prijave na javni poziv moći ćete izvršiti  na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba)