OBAVIJEST za korisnike usluga Službe za zapošljavanje ŽZH

S obzirom na specifičnu djelatnost Službe za zapošljavanje ŽZH i proglašenom pandemijom koronavirusa (COVID-19), molimo sve naše korisnike da se prilagode novom načinu prijema stranaka.

Zbog opasnosti širenja koronavirusa (COVID-19) ograničava se rad sa strankama u Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 17.03.2020. do 31.03.2020. godine na način da će se prijem stranaka vršiti samo u slučajevima ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje – žurni slučajevi, a svi rokovi u kojima su stranke dužne poduzeti određene radnje u Službi u vezi novo prijave, redovitog javljanja, ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava koji rokovi su uređeni Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i podzakonskim aktima, prolongirat će se za naprijed navedeno razdoblje.

Stranke svu komunikaciju mogu ostvariti putem telefona ili e-maila koji su objavljeni na internet stranici Službe za zapošljavanje ŽZH: www.szz-zzh.ba.

Također, preporučujemo da se u cilju zaštite osobnog i javnog zdravlja striktno pridržavate svih preporuka Kriznog stožera županijskog ministarstva zdravstva.

                                                                      Služba za zapošljavanje ŽZH