Laborant na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Sveučilište u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto na određeno vrijeme uz probni rad od 30 dana

  • Laborant na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike – 1 (jedan) izvršitelj

Sveučilište u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike je započeo sa implementacijom projekta „Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom – IC SMED“, te traži djelatnika za poziciju Laboranta na projektu.

Projekt IC SMED sufinanciraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategije lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

Opis poslova:

● Održavanje laboratorijskog hardvera i softvera, održavanje laboratorijske opreme, briga o ispravnosti opreme i otklanjanju eventualnih kvarova.

● Priprema i osiguranje uvjeta za izvođenje digitalnih rješenja (slučajeva digitalizacije), priprema neophodne opreme i materijala potrebnih za izvođenje, pomoć u izvođenju slučajeva digitalizacije.

● Podrška u provođenju edukacija koje će se izvoditi za djelatnike poduzeća i studente, priprema edukacijskih materijale za sudionike edukacije.

● Priprema edukacijskih materijala za sudionike kod radionica – izvođenje digitalnih rješenja.

● Priprema za implementaciju i pilot testiranje primjera digitalizacije.

● Izvještavati rezultate s vanjskim sudionicima s najvišim etičkim normama

● Osigurati da su ispunjeni okolišni zahtjevi

● Drugi poslovi vezane za radionicu/Tvornicu za učenje/Centar za digitalizaciju

Period na koji se zasniva radni odnos: 15 mjeseci

Uvjeti: Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete :

● minimalno VŠS tehničkog smjera (računarstvo, informatika)

● poznavanje rada u programskim jezicima za razvoj softvera

● aktivno znanje engleskog jezika

● sistematičan i odgovoran pristup poslu

● poželjno je poznavanje njemačkog jezika

● poželjno je radno iskustvo u sličnim poslovima

Uz prijavu na Javni natječaj, prilažu se sljedeće dokumenti:

1. kraći životopis (s podacima o adresi, kontakt telefonu i e-mailu),

2. motivacijsko pismo,

3. fakultetska diploma,

4. potvrda o radnom iskustvu (ukoliko kandidat ima radno iskustvo),

5. poželjne preporuke od prethodnih poslodavaca,

6. certifikate i uvjerenja kao dokaz završenih obrazovanja, tečajeva i sl.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju i testiranje.

Sve tražene dokumente treba dostaviti skeniranu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na službenoj Internet stranici Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike, putem

e-maila: office@fsre.sum.ba

sa naznakom

“Prijava na Javni natječaj za radno mjesto Laborant na Fakultetu“.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Mostar, 15.09.2020.