Nelt d.o.o je kompanija koja se distribucijom robe široke potrošnje i pružanjem logističkih usluga. Naši partneri i klijenti su najveći strani i domaći proizvođači robe široke potr...