KONTAKT INFORMACIJE

Sjedište Grude

Sjedište: Trg Herceg Bosne 1

Identifikacijski broj: 4272123440000

Telefon / fax: +387 (0)39 661 397; 661 396; fax (0)39 661 398

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16 sati

E-mail:  info@szz-zzh.ba

Račun za uplatu doprinosa: 3380002200010221 UniCredit Bank d.d. BiH

Podružnica Grude

PODRUŽNICA GRUDE:
Adresa: Fra Gabre Grubišića bb Grude
Telefon: 039/662-171
E-mail:  grude@szz-zzh.ba

Podružnica Ljubuški

Adresa: Trg kralja Tvrtka
Telefon: 039/831-432
E-mail:  ljubuski@szz-zzh.ba

Podružnica Široki Brijeg

PODRUŽNICA ŠIROKI BRIJEG:

Adresa: Kralja Tomislava 1
Telefon: 039/704-928
E-mail: sirokibrijeg@szz-zzh.ba

Podružnica Posušje

PODRUŽNICA POSUŠJE:

Adresa: Dalmatinska bb
Telefon: 039/681-055
E-mail:  posusje@szz-zzh.ba