PROCEDURE FOR ISSUING WORK PERMITS
Procedure za izdavanje radnih dozvola na engleskom jeziku.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA RAD STRANCA
Za izdavanje radnih dozvola potrebno je uplatiti novčane iznose kao administrativne troškove, kako slijedi:

– potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju provođenja postupka – primatelj županijska Služba za zapošljavanje ŽZH; svrha – administrativni troškovi za izdavanje radne dozvole; UniCredit Bank d.d., broj računa: 3381402200384183;

– potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju provođenja postupka – primatelj Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo; svrha – administrativni troškovi za izdavanje radne dozvole; Raiffeisen Bank d.d., broj računa :1610000028570003 sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca.

Dolje niže možete skinuti obrasce odnosno zahtjev za izdavanje nove radne dozvole, kao i zahtjev za produženje radne dozvole.

Radne dozvole

Služba za zapošljavanje vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslove, u skladu sa propisima o radu. (prilog zahtjev za izdavanje radne dozvole i prijava stranca na evidenciju)Zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu podnosi poslodavac u podružnici Službe, ovisno o sjedištu poduzeća. Radna dozvola izdaje se strancu, pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji Bosne i Hercegovine i da u evidenciji Službe za zapošljavanje među nezaposlenim osobama nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtijeva za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu. Izuzetno, strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Federaciji, radna dozvola može se izdati i na neodređeno vrijeme. Zahtjev za izdavanje radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji, podnosi poslodavac podružnici Službe za zapošljavanje, prema svom sjedištu, s obrazloženjem o potrebi za radom stranca, zatim o uvjetima za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja. Radnu dozvolu, na osnovu odobrenja Federalnog zavoda, izdaje Služba za zapošljavanje, nakon što je poslala prijedlog za odobrenje Federalnom zavodu za zapošljavanje i isti dobila.

 

Procedura_za_izdavanje_radne_dozvole

Procedure_ENG

2.a_OBRAZAC_OZ1

2.b_obrazac_oz2

Instrukcija za plaćanje takse RADNE DOZVOLE