Jedinstvena metodologija istraživanja tržišta rada u BiH

SARAJEVO, 11.01.2021. – Tržište rada u Bosni i Hercegovini (BiH) se proteklih godina suočava sa velikim izazovima. Nakon razdoblja visokih stopa nezaposlenosti, došlo je do oporavka ekonomije i smanjenja broja nezaposlenih, koji se događao paralelno sa povećanim odlaskom radne snage u inozemstvo. Razdoblje oporavka je prekinula pandemija COVID-19 koja ima značajno negativne posljedice po ekonomiju, uključujući i rast stope nezaposlenosti.

Kako bi javne službe za zapošljavanje mogle adekvatno odgovoriti na izazove na tržištu rada, potrebno je da raspolažu potrebnim podacima o stanju ekonomije, odnosno da kontinuirano rade na razvoju svojih analitičkih kapaciteta. U tom kontekstu, u rujnu prošle godine je započela provedba projekta „Poboljšanje istraživanja tržišta rada“ koji financira Europska unija u iznosu od 1,28 miliona eura i koji će se u Bosni i Hercegovini provoditi naredne dvije godine. Korisnici projekta su javne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Jedna od prvih aktivnosti ovog projekta je vezana za istraživanje potreba poslodavaca koje se provodi od početka prosinca 2020. do kraja siječnja ove godine. Unutar ovog istraživanja primijenit će se jedinstvena metodologija prikupljanja podataka, koja će rezultirati izvješćem o potrebama poslodavaca na temelju kojeg će javne službe za zapošljavanje dizajnirati svoje usluge za poslodavce tijekom sljedeće godine. Izvješće bi svoju širu primjenu trebalo naći i u sektoru obrazovanja, među učenicima završnih razreda i onima koji traže posao.

Projekat će, između ostalih aktivnosti, pružiti podršku korisničkim institucijama u poboljšanju aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju suradnje sa poslodavcima, razvoju strategija zapošljavanja, a posebno će pomoći tijekom procesa strateškog planiranja i razvoja okvira za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini koji je dio Mišljenja Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, ali i preduvjet za planiranje buduće financijske podrške EU sektoru rada i zapošljavanja u BiH.

Previous Post AROX d.o.o. – natječaji za posao
Next Post Skladištar