Srijeda, 24 Kolovoz 2016 11:29

U privitku se nalaze oglasi za slobodna radna mjesta poslodavaca u Sloveniji.

Četvrtak, 28 Travanj 2016 09:26

Za potrebe Agencije Securitas  d.o.o. potrebni radnici za  poziciju Čuvar.

Uslovi: 

- da je  državljanin BiH

- da je  kandidat prijavljen kao  nezaposleno lice na birou za  zapošljavanje 

- da posjeduje  Certifikat za zaštitu ljudi i  imovine

- da se protiv istog ne  vodi krivični postupak

- da se  protiv kandidata ne vodi  krivični postupak

 

AGENCIJA SECURITAS d.o.o.

Fra Lovre Šitovića 15

Ljubuški

039/830-099