Statistika

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.01.2023.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.12.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.11.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.10.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.09.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.08.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.07.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.06.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.01.2022.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.12.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.11.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.09.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.07.2021

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.06.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.05.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po opcinama i strucnoj spremi na dan 26.04.2021

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 28.02.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.01.2021.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.12.2020.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.11.2020.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 31.10.2020.

Broj nezaposlenih osoba na evidenciji po općinama i stručnoj spremi na dan 30.09.2020.