Javne nabavke

Plan Javne nabavke

Odluka o prihvaćanju nabave vode za piće

Odluka o prihvaćanju ponude za osiguranje od nezgode

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu servera

Odluka o prihvaćanju nabave računalne opreme

Izmjena plana JN

Plan javne nabave za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku namirnica i potrepština

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku kave

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku lož ulja i goriva

Odluka o prihvaćanju ponude za osiguranje imovine

Odluka o prihvaćanju ponude za osiguranje automobila

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku uredskih stolica

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku modularnog napajanja

Odluka o prihvaćanju ponude za kolektivno osiguranje zaposlenika

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku klimatizacijskog uređaja

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku tonera

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku stručnih časopisa

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku računalne opreme

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku vode za piće

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku uredskog materijala

Odluka o prihvaćanju reprezentacije

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku papira za ruke

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku guma

Odluka o prihvaćanju ponude za izradu web stranice

Plan javne nabavke

Plan javne nabavke

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu održavanje auta – pranje

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu tonera

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu kartona i evidencijskih listova

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu namirnica i potrepština

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu osiguranja motornog vozila

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu povijesnih kalendara za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu računalne aplikacije za rizično poslovanje

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu stakla

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu usluge osiguranja od nezgode i usluge osiguranja imovine

Javne nabavke

Plan Javne nabavke

Odluka o prihvaćanju nabave vode za piće

Odluka o prihvaćanju ponude za osiguranje od nezgode

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu servera

Odluka o prihvaćanju nabave računalne opreme

Izmjena plana JN

Plan javne nabave za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku namirnica i potrepština

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku kave

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku lož ulja i goriva

Odluka o prihvaćanju ponude za osiguranje imovine

Odluka o prihvaćanju ponude za osiguranje automobila

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku uredskih stolica

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku modularnog napajanja

Odluka o prihvaćanju ponude za kolektivno osiguranje zaposlenika

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku klimatizacijskog uređaja

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku tonera

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku stručnih časopisa

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku računalne opreme

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku vode za piće

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku uredskog materijala

Odluka o prihvaćanju reprezentacije

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku papira za ruke

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavku guma

Odluka o prihvaćanju ponude za izradu web stranice

Plan javne nabavke

Plan javne nabavke

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu održavanje auta – pranje

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu tonera

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu kartona i evidencijskih listova

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu namirnica i potrepština

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu osiguranja motornog vozila

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu povijesnih kalendara za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu računalne aplikacije za rizično poslovanje

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu stakla

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu usluge osiguranja od nezgode i usluge osiguranja imovine