Radne dozvole

Služba za zapošljavanje vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslove, u skladu sa propisima o radu. (prilog zahtjev za izdavanje radne dozvole i prijava stranca na evidenciju) Zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu podnosi poslodavac u podružnici Službe, ovisno o sjedištu poduzeća. Radna dozvola izdaje se strancu, pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji Bosne i Hercegovine i da u evidenciji Službe za zapošljavanje među nezaposlenim osobama nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtjeva za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu. Izuzetno, strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Federaciji, radna dozvola može se izdati i na neodređeno vrijeme. Zahtjev za izdavanje radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji, podnosi poslodavac podružnici Službe za zapošljavanje, prema svom sjedištu, s obrazloženjem o potrebi za radom stranca, zatim o uvjetima za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja. Radnu dozvolu, na osnovu odobrenja Federalnog zavoda, izdaje Služba za zapošljavanje, nakon što je poslala prijedlog za odobrenje Federalnom zavodu za zapošljavanje i isti dobila.

Radne dozvole

Služba za zapošljavanje vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslove, u skladu sa propisima o radu. (prilog zahtjev za izdavanje radne dozvole i prijava stranca na evidenciju)Zahtjev za izdavanje radne
dozvole strancu podnosi poslodavac u podružnici Službe, ovisno o sjedištu poduzeća. Radna dozvola izdaje se strancu, pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji Bosne i Hercegovine i da u evidenciji Službe za zapošljavanje među nezaposlenim osobama nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtijeva za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu. Izuzetno, strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Federaciji, radna dozvola može se izdati i na neodređeno vrijeme. Zahtjev za izdavanje radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o
obavljanju privremenih i povremenih poslova za stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji, podnosi poslodavac podružnici Službe za zapošljavanje, prema svom sjedištu, s obrazloženjem o potrebi za radom stranca, zatim o uvjetima za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja. Radnu dozvolu, na osnovu odobrenja Federalnog zavoda, izdaje Služba za zapošljavanje, nakon što je poslala prijedlog za odobrenje Federalnom zavodu za zapošljavanje i isti dobila.