O nama

Služba za zapošljavanje ustrojena je Uredbom Vlade Županije Zapadnohercegovačke (broj: 7/02) kao javna ustanova u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova, sukladno Ustavu Županije, koji uređuje ustrojstvo i djelokrug rada Službe.

Uredba o utemeljenju donijeta je na sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke 2. svibnja 2002. godine, na temelju članka 18. stavka 1. i članka 19. stavka 2. Zakona o Vladi ŽZH (broj: 1/96 i 3/01), članka 12. Zakona o ustanovama (broj: 7/98), članka 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (broj: 41/01).

Sukladno Uredbi o utemeljenju Služba posluje pod nazivom: Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke. Na temelju gore navedene Uredbe, izvršio se upis u sudski registar. Služba je upisom u sudski registar, 22. svibnja 2002. godine, stekla svojstvo pravne osobe, i kao takva u pravnom prometu s trećim osobama Služba nastupa samostalno bez ograničenja, te može stjecati sva prava i preuzimati obveze.

Kao javna ustanova Služba se može udruživati sa zavodima ili službama za zapošljavanje drugih županija. Sjedište je Službe u Grudama, Trg Herceg Bosne 1, gdje se nalazi Središnja služba za zapošljavanje. Služba putem svoje mreže, koju čine 4 podružnice, djeluje na cijelom prostoru Županije Zapadnohercegovačke.

Osnovne funkcije

Naše temeljne ciljeve ostvarujemo obavljanjem niže navedenih osnovnih funkcija Službe:
– posredovanje pri zapošljavanju,
– profesionalno usmjeravanje,
– materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti,
– aktivna politika u zapošljavanju i izobrazba, koje se ostvaruju putem istoimenih odjela, te upotpunjuju obavljanjem i mnogih drugih poslova i interdisciplinarnih aktivnosti:
– analitičko-statistička obrada podataka,
– izdavačka djelatnost i priopćavanje, održavanje i razvoj jedinstvenoga informacijskog sustava,
– računovodstveni i financijski poslovi, pravni, kadrovski i opći poslovi,
– međunarodna suradnja.

O nama

Služba za zapošljavanje ustrojena je Uredbom Vlade Županije Zapadnohercegovačke (broj: 7/02) kao javna ustanova u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova, sukladno Ustavu Županije, koji uređuje ustrojstvo i djelokrug rada Službe.

Uredba o utemeljenju donijeta je na sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke 2. svibnja 2002. godine, na temelju članka 18. stavka 1. i članka 19. stavka 2. Zakona o Vladi ŽZH (broj: 1/96 i 3/01), članka 12. Zakona o ustanovama (broj: 7/98), članka 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (broj: 41/01).

Sukladno Uredbi o utemeljenju Služba posluje pod nazivom: Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke. Na temelju gore navedene Uredbe, izvršio se upis u sudski registar. Služba je upisom u sudski registar, 22. svibnja 2002. godine, stekla svojstvo pravne osobe, i kao takva u pravnom prometu s trećim osobama Služba nastupa samostalno bez ograničenja, te može stjecati sva prava i preuzimati obveze.

Kao javna ustanova Služba se može udruživati sa zavodima ili službama za zapošljavanje drugih županija. Sjedište je Službe u Grudama, Trg Herceg Bosne 1, gdje se nalazi Središnja služba za zapošljavanje. Služba putem svoje mreže, koju čine 4 podružnice , djeluje na cijelom prostoru Županije Zapadnohercegovačke.

Osnovne funkcije

Naše temeljne ciljeve ostvarujemo obavljanjem niže navedenih osnovnih funkcija Službe:
– posredovanje pri zapošljavanju,
– profesionalno usmjeravanje,
– materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti,
– aktivna politika u zapošljavanju i izobrazba, koje se ostvaruju putem istoimenih odjela, te upotpunjuju obavljanjem i mnogih drugih poslova i interdisciplinarnih aktivnosti:
– analitičko-statistička obrada podataka,
– izdavačka djelatnost i priopćavanje, održavanje i razvoj jedinstvenoga informacijskog sustava,
– računovodstveni i financijski poslovi, pravni, kadrovski i opći poslovi,
– međunarodna suradnja.