Sjedište Grude

Sjedište: Trg Herceg Bosne 1
Identifikacijski broj: 4272123440000
Telefon / fax: +387 (0)39 661 397; 661 396; fax  +387 (0)39 661 398
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16 sati
E-mail:  info@szz-zzh.ba
Račun za uplatu doprinosa: 3380002200010221 UniCredit Bank d.d. BiH

Sjedište Grude

Sjedište: Trg Herceg Bosne 1
Identifikacijski broj: 4272123440000
Telefon / fax: +387 (0)39 661 397; 661 396; fax  +387 (0)39 661 398
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16 sati
E-mail:  info@szz-zzh.ba
Račun za uplatu doprinosa: 3380002200010221 UniCredit Bank d.d. BiH

PODRUŽNICA GRUDE:
Adresa: Fra Gabre Grubišića bb Grude
Telefon: 039/662-171
E-mail:  grude@szz-zzh.ba
PODRUŽNICA LJUBUŠKI:
Adresa: Fra Lovre Šitovića
Telefon: 039/831-432
E-mail:  ljubuski@szz-zzh.ba
PODRUŽNICA ŠIROKI BRIJEG:
Adresa: Kralja Tomislava 1
Telefon: 039/704-928
E-mail: sirokibrijeg@szz-zzh.ba
PODRUŽNICA POSUŠJE:
Adresa: Domovinskog rata 1, 88240 Posušje
Telefon: 039/681-055
E-mail:  posusje@szz-zzh.ba