Djelatnost

Naše temeljne ciljeve ostvarujemo obavljanjem niže navedenih temeljnih funkcija Službe:
posredovanje pri zapošljavanju, materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, aktivna
politika u zapošljavanju i izobrazba-koje se ostvaruju putem istoimenih odjela, te upotpunjuju
obavljanjem i mnogih drugih poslova i interdisciplinarnih aktivnosti:

 • analitičko-statistička obrada podataka,
 • izdavačka djelatnost,
 • računovodstveni i financijski poslovi,
 • pravni, kadrovski i opći poslovi.

Svrha našeg rada jest pomoći nezaposlenim ljudima da se pridruže, odnosno vrate, u skupinu
onih koji čine zaposlenu radnu snagu i poslodavcima da dobiju pravog čovjeka za izazove koji
nas očekuju u gospodarstvu. Prepoznavanjem i praćenjem tokova na tržištu rada, nastojimo
predvidjeti buduće potrebe na tržištu rada i našim djelovanjem, naročito obrazovnim
aktivnostima povećavati zapošljivost nezaposlenih osoba, a naročito skupina koje imaju
teškoća u nalaženju posla: invalida, hrvatskih branitelja, mladih bez radnog iskustva i starijih
nezaposlenih osoba.

Naše bismo temeljne ciljeve mogli predstaviti na sljedeći način:

 • stručnim posredovanjem između ponude i potražnje za radom te programima za poticanje zapošljavanja pridonijeti većem zapošljavanju, smanjenju broja nezaposlenih, a time i uspješnoj realizaciji županijske politike zapošljavanja;
 • profesionalnim usmjeravanjem (orijentiranjem) – kroz savjetovanje i informiranje – pospješiti skladan profesionalni razvoj ljudi, i to poglavito onih mladih koji će nakon školovanja tek ući na tržište rada, te onih kojima je, zbog različitih okolnosti, takva pomoć neophodna;
 • materijalno-pravnom zaštitom osigurati socijalnu sigurnost privremeno nezaposlenih osoba;
 • osigurati istu razinu usluga korisnicima u svim općinama na području Županije Zapadnohercegovačke.
  stalno unaprijeđivati postupke i metode na području zapošljavanja;
 • osigurati provedbu svih programa zapošljavanja, kao i učinkovitost i ekonomičnost svojih usluga unutar zadanih financijskih okvira.

Djelatnost

Naše temeljne ciljeve ostvarujemo obavljanjem niže navedenih temeljnih funkcija Službe:
posredovanje pri zapošljavanju, materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, aktivna
politika u zapošljavanju i izobrazba-koje se ostvaruju putem istoimenih odjela, te upotpunjuju
obavljanjem i mnogih drugih poslova i interdisciplinarnih aktivnosti:

 • analitičko-statistička obrada podataka,
 • izdavačka djelatnost,
 • računovodstveni i financijski poslovi,
 • pravni, kadrovski i opći poslovi.

Svrha našeg rada jest pomoći nezaposlenim ljudima da se pridruže, odnosno vrate, u skupinu
onih koji čine zaposlenu radnu snagu i poslodavcima da dobiju pravog čovjeka za izazove koji
nas očekuju u gospodarstvu. Prepoznavanjem i praćenjem tokova na tržištu rada, nastojimo
predvidjeti buduće potrebe na tržištu rada i našim djelovanjem, naročito obrazovnim
aktivnostima povećavati zapošljivost nezaposlenih osoba, a naročito skupina koje imaju
teškoća u nalaženju posla: invalida, hrvatskih branitelja, mladih bez radnog iskustva i starijih
nezaposlenih osoba.

Naše bismo temeljne ciljeve mogli predstaviti na sljedeći način:

 • stručnim posredovanjem između ponude i potražnje za radom te programima za poticanje zapošljavanja pridonijeti većem zapošljavanju, smanjenju broja nezaposlenih, a time i uspješnoj realizaciji županijske politike zapošljavanja;
 • profesionalnim usmjeravanjem (orijentiranjem) – kroz savjetovanje i informiranje – pospješiti skladan profesionalni razvoj ljudi, i to poglavito onih mladih koji će nakon školovanja tek ući na tržište rada, te onih kojima je, zbog različitih okolnosti, takva pomoć neophodna;
 • materijalno-pravnom zaštitom osigurati socijalnu sigurnost privremeno nezaposlenih osoba;
 • osigurati istu razinu usluga korisnicima u svim općinama na području Županije Zapadnohercegovačke.
  stalno unaprijeđivati postupke i metode na području zapošljavanja;
 • osigurati provedbu svih programa zapošljavanja, kao i učinkovitost i ekonomičnost svojih usluga unutar zadanih financijskih okvira.