Diplomirani ekonomist (dipl. oec. ili mag. oec.), Diplomirani inženjer strojarstva (dipl. ing. mech. ili mag. ing. mech.)

FEAL d.o.o. Široki Brijeg, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – Odjel Nabave

I.

Diplomirani ekonomist (dipl. oec ili mag. oec)
Diplomirani inženjer strojarstva ( dipl. ing. mech ili mag. ing. mech)

Kandidati koji se prijavljuju dužni su ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen Ekonomski ili Strojarski fakultet najmanje VII. stupanj ili 300 ECTS bodova
 • aktivno poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika(njemački jezik također poželjan)
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo u odjelu Nabave ili sličnim poslovima (poželjno)

II.

Prilikom procjene i odabira kandidata u prilog će se uzeti:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu (radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima)
 • sklonost prema timskom radu
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti

III.

Nudimo:

 • Radno mjesto koje odgovara Vašim interesima i znanjima
 • Priliku za učenje, napredovanje i usvajanje širokog spektra znanja

IV.

Prijava kandidata treba sadržavati životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • kopiju diplome
 • kopiju osobne iskaznice
 • potvrde o dosadašnjem radnom iskustvu (ako ima)

IV.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti na mail: info@feal.ba ili poštom na adresu:

FEAL d.o.o. Široki Brijeg

Trnska cesta 146

88220 Široki Brijeg

Prijava na javni natječaj za radno mjesto u Odjelu Nabave“

V.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.