Referent nabave (1 izvršitelj) Elektroinženjer (1 izvršitelj) Elektrotehničar (3 izvršitelja)