VAŽNA OBAVIJEST!

Poštovani, temeljem brojnih upita o načinu redovite prijave u evidenciju nezaposlenih soba radi stjecanja statusa nezaposlene osobe zbog prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava temeljem nezaposlenosti (novčana naknada, zdravstveno i mirovinsko osiguranje) informiramo Vas o sljedećem:

Osobe koje već imaju status nezaposlene osobe nisu dužni vršiti redovnu prijavu u podružnice Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohecegovačke za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti. Svi rokovi za redovne prijave su prolongirani do trajanja vanrednog stanja.

Osobe kojima je prestao radni odnos, radi ostvarivanja svojih prava, mogu se putem e-maila podružnica ili na kontakt telefone podružnica, te putem faksa na njihove dolje navedene brojeve, prijaviti i tako dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Potrebna dokumentacija je:
-osobna iskaznica,
-dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
-dokaz o prestanku rada (rješenje/odluka o prestanku radnog odnosa, ugovor o radnom odnosu na određeno vrijeme ako je iz istog vidljiv datum prestanka radnog odnosa, te obrazac JS 3100 ako je isti dostupan),

– ako imate radni staž ostvaren prije 31.12.2010. dostaviti radnu knjižicu, uvjerenje MIO/PIO o radnom stažu ili potvrdu poslodavca o stažu. Ako ne posjedujete dokaze o postojećem stažu prije 31.12.2010., navedite isto u mailu, kako bi Služba službeno zatražila podatke od nadležne službe od MIO/PIO,

– IZJAVA NA ZAPISNIK – obvezna (kliknite na IZJAVA NA ZAPISNIK)

Obvezno je dostaviti kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi Vas naši djelatnici kontaktirali po prijemu prijave sa dokumentacijom.

U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju zbog tehničkih poteškoća (nemogućnosti pristupa internetu ili faksu) obratite se podružnici Službe za zapošljavanje u skladu sa prebivalištem za daljnje upute. Kontakt brojevi i e-mailovi podružnica rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohecegovačke su sljedeći:

Podružnica Grude: 039/662-171, grude@szz-zzh.ba

Podružnica Ljubuški: 039/831-432, ljubuski@szz-zzh.ba

Podružnica Posušje: 039/681-055, posusje@szz-zzh.ba

Podružnica Široki Brijeg: 039/704-928, sirokibrijeg@szz-zzh.ba