OBAVIJEST KORISNICIMA AKTIVNE MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Obavještavaju se poslodavci koji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i županijskim službama za zapošljavanje imaju zaključene ugovore o sufinanciranju zapošljavanja i samozapošljavanja – Start up, ukoliko ostvaruju pravo na subvencioniranje doprinosa, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20) da se za mjesece za koje ostvaruju pravo po ovom Zakonu neće vršiti isplata prema zaključenim ugovorima.

Isplata po zaključenim ugovorima će se nastaviti protekom perioda korištenja prava po predmetnom Zakonu, i to po isplati plaća za naredne mjesece u skladu sa ugovorenim ukupnim brojem mjeseci sufinanciranja.