Novi krug intervjua za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje BiH informira sve zainteresirane kandidate da će se u razdoblju od 31.05.2021. do 04.06.2021. godine u BiH održati novi krug intervjua za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj prema Javnom pozivu u okviru Triple Win projekta. Isto tako, obavještavamo da je rok za prijave na ovaj krug intervjua 14.05.2021. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih podružnica rada/biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje ili izravno Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Intervjui će biti održani preko online platforme.