Prijavi se na obuku„Projektiranje i dizajniranje namještaja u CAD/CAM software CORPUS“

Ukoliko ste radno sposobna osoba s invaliditetom i želite se obučiti za rad u CAD/CAM software

CORPUS, za projektiranje i dizajniranje namještaja, ovo je prava prilika za Vas.

 Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba, osobito osoba s invaliditetom u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju. Saloni namještaja, poduzeća koja se bave projektiranjem i izradom namještaja, u posljednje vrijeme imaju sve više zahtjeva za ovim deficitarnim kadrom koji je inače teško zapošljiv.

Razvojna agencija Žepče i Udruženje građana “Nešto Više” u suradnji s projektom MarketMakers i podršku Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka organiziraju:

Obuku za projektiranje i dizajniranje namještaja u CAD/CAM software CORPUS

 Obuka traje 20 sati

Organizacija obuke: 2-3 puta tjedno u trajanju od po 3 sata

Lokacija izvođenja obuke: online, putem web platformi

Uvjeti za prijavu: stabilan internet, solidno računalo sa externom grafikom, osnovno poznavanje rada na računalu

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike

Prijavni obrazac možete pronaći OVDJE

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: razepce@gmail.com ili sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv za obuke.

 Rok za prijavu na Javni poziv je do 17.05.2021. do 14 h

 Rezultati ovog Javnog poziva biti će objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče i

Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.