OBAVIJEST O PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA

(Sarajevo, 7.1.2022. godine) – Obavještavamo poslodavce sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine da Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa službama za zapošljavanje, a uz podršku projekta Evropske unije ,,Unapređenje istraživanja tržišta radaˮ,  pokreće aktivnosti anketiranje poslodavaca – istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH 2021/2022. Istraživanje tržišta rada obavlja se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), te Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje, u razdoblju od 10.01. do 04.02.2022. godine.
 
Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje ovom prilikom pozivaju poslodavce da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje i sudjeluju u ovom istraživanju, kroz anonimnu anketu kojom je planirano da se obuhvati reprezentativni uzorak od oko 1.200 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, pregled najtraženijih zanimanja i eventualnih viškova radne snage, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organiziraju praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i dr.

Dobiveni rezultati će poslužiti za sagledavanje stanja na tržištu rada u 2021. i predviđanje kretanja na tržištu rada u 2022. godini, te unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i suradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova. Istraživanje se provodi u okviru aktivnosti unapređenja istraživanja tržišta rada sa primarnim ciljem usklađivanja metodologije i razdoblja provođenja istraživanja u cijeloj zemlji. Usklađivanje pristupa omogućava dobivanje usporedivih podataka koji će se kasnije analizirati na nivou Bosne i Hercegovine, a u skladu sa najboljim praksama Evropske unije.
Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti u prvoj četvrtini 2022. godine kroz odgovarajuće izvještaje.