Oglas za specijaliste doktore medicine

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Vladimira Nazora 2a,

Slavonski Brod, OIB:14861822643

objavljuje

OGLAS

za specijaliste doktore medicine

–     2 (dva) specijalista epidemiologije

–     1 (jedan) specijalist kliničke mikrobiologije

–     1 (jedan) specijalist psihijatrije

Uvjeti koje zainteresirana osoba mora ispunjavati jesu:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, medicinski fakultet-doktor medicine ( VSS )

– specijalizacija iz epidemiologije/kliničke mikrobiologije/psihijatrije

Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona +385 035 444 796 ili na mail zzjzsb@sb.t-com.hr radi daljnjih dogovora,

U Slavonskom Brodu, 16. veljače 2022. godine Broj: 01-321/01-2022