Dodatni rok za registraciju fizičkih osoba na web portalu Zavoda

Budući da je otvaranje Javnog poziva za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2022 prolongirano za 23., 24. i 25.3.2022. godine, odlučeno je da se omogući dodatni rok za registraciju fizičkih osoba na web portalu Zavoda koje namjeravaju sudjelovati u predmetnom programu.

Registracija će biti omogućena u razdoblju od 16.3. od 16 sati do 18.3.2022. godine do 16 sati.