JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar natječaj za posao

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar | Dioničko društvo

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 36 i 37 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD-3-11-20/22 od 17.03.2022. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

na neodređeno vrijeme uz probni rad

DIREKCIJA ZA NEPOKRETNU MREŽU

  1. Referent za prodaju Prodavač/ica 3, Grupa za direktnu prodaju, Odjel za prodaju privatnim korisnicima, Sektor za prodaju, DNM, 2 (dva) izvršitelja, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Sarajevo i Široki Brijeg

Opis posla:

 • Razumijevanje svih proizvoda i usluga ponuđenih korisnicima, detaljno znanje o uslugama i jedinstvenim prodajnim osobinama usluga
 • Razumijevanje ponude konkurencije, uspoređivanje usluga i proizvoda u odnosu na ponudu Društva
 • Razumijevanje nadolazećih proizvoda, praćenje novih tehnoloških dostignuća
 • Doprinošenje stvaranju atmosfere dobrodošlice za korisnike, pokazivanje želje za odgovaranje na upite
 • Razumijevanje potreba korisnika i pronalaženje najboljeg proizvoda ili usluge za zadovoljavanje istih
 • Objašnjavanje prednosti proizvoda i usluga korisniku s ciljem prodaje
 • Demonstriranje funkcionalnosti dodatnih proizvoda i usluga te njihove iskoristivosti za korisnika,     
 • a u svrhu povećanja prodaje i odanosti korisnika
 • Učinkovito odgovaranje na pitanja/upite korisnika, pružanje pomoći i rješavanje problema
 • Preuzimanje odgovornosti za rješavanje problema i otvorenih pitanja, uključivanje drugih organizacijskih dijelova, te stalno informiranje korisnika
 • Korištenje žalbi i pitanja korisnika kao priliku za demonstriranje usredotočenosti Društva na korisnika kao i pokazivanje motivacija korisnika za korištenje dodatnim proizvodima i uslugama
 • Izdavanje faktura za prodanu robu i usluge
 • Primanje i unošenje svih potrebnih podataka u billing/POS aplikaciju
 • Sudjelovanje u različitim projektima i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz Sektor prodaje /Odjel za prodaju privatnim korisnicima
 • Samostalnost u obavljanju poslova
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

  2. Referent za prodaju Prodavač/ica na pokretnom prodajnom mjestu 3, Grupa za direktnu prodaju, Odjel za prodaju privatnim korisnicima, Sektor za prodaju, DNM, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Sarajevo

Opis posla:

 • Razumijevanje svih proizvoda i usluga ponuđenih korisnicima, detaljno znanje o uslugama i jedinstvenim prodajnim osobinama usluga
 • Razumijevanje ponude konkurencije, uspoređivanje usluga i proizvoda u odnosu na ponudu Društva
 • Razumijevanje nadolazećih proizvoda, praćenje novih tehnoloških dostignuća
 • Razumijevanje potreba korisnika i pronalaženje najboljeg proizvoda ili usluge za zadovoljavanje istih
 • Objašnjavanje prednosti proizvoda i usluga korisniku s ciljem prodaje
 • Demonstriranje funkcionalnosti dodatnih proizvoda i usluga te njihove iskoristivosti za korisnika
 • Učinkovito odgovaranje na pitanja/upite korisnika, pružanje pomoći i rješavanje problema
 • Preuzimanje odgovornosti za rješavanje problema i otvorenih pitanja, uključivanje drugih organizacijskih dijelova, te stalno informiranje korisnika
 • Korištenje žalbi i pitanja korisnika kao priliku za demonstriranje usredotočenosti Društva na korisnika kao i pokazivanje motivacija korisnika za korištenje dodatnim proizvodima i uslugama
 • Rad na terenu
 • Vožnja kamiona na prethodno definirane lokacije
 • Praćenje i postupanje po internim procedurama i pravilima vezanim uz upotrebu vozila 
 • Izvršavanje radnih zadataka sukladno svim sigurnosnim normama
 • Priprema kamiona kao prodajnog mjesta
 • Vođenje brige o sigurnosti i funkcionalnosti kamiona kao prijevoznog sredstva i kao prodajnog mjesta
 • Izdavanje faktura za prodanu robu i usluge
 • Primanje i unošenje svih potrebnih podataka u billing aplikaciju
 • Točno i pravovremeno evidentiranje i izvješćivanje svih podataka vezanih uz kamion kao prodajno mjesto
 • Uočavanje nedostataka postojećih procesa i predlaganje rješenja
 • Predviđanje i rješavanje mogućih područja nezadovoljstva korisnika
 • Sudjelovanje u različitim projektima i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz Sektor prodaje /Odjel za prodaju privatnim korisnicima
 • Samostalnost u obavljanju poslova
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

  3. Referent za prodaju – menadžer za poslovne korisnike 3, Grupa za prodaju poslovnim korisnicima, Regija 2, Odjel za prodaju poslovnim korisnicima, Sektor za prodaju, DNM, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Vitez

Opis posla:

 • Prepoznavanje potencijalnih malih i srednjih  (SME) poslovnih korisnika i analiziranje njihovih potreba s ciljem pronalaženja osmišljenih rješenja
 • Prepoznavanje prilika, analiziranje njihove važnosti za Društvo
 • Pripremanje i provedba promocije, pregovaranje i zaključivanje prodaje
 • Razvijanje plana za svakog poslovnog korisnika, definiranje ciljeva godišnjih prihoda, odgovornosti i rezultata
 • Identifikacija resursa Društva potrebnih za razvoj plana vođenja poslovnih korisnika
 • Upravljanje implementacijom plana za poslovne korisnike
 • Stjecanje znanja o industrijskom sektoru i sferi djelovanja poslovnog korisnika
 • Dugoročno produbljenje odnosa s korisnicima radi proširenja broja poslovnih korisnika
 • Upravljanje utjecajem niza promjena proizvoda i usluga na poslovne korisnike
 • Poduzimanje pro-aktivnih/brzih mjera kako bi se izbjeglo opadanje tržišnog udjela i aktivnosti konkurencije usmjerene ka poslovnim korisnicima
 • Prepoznavanje ključnih osoba u sklopu organizacija poslovnih korisnika, uspostavljanje i održavanje odnosa
 • Povezivanje sa suradnicima u Društvu s ciljem koordinacije vođenja poslovnog korisnika
 • Uspostavljanje i održavanje središnjeg protoka informacija i komunikacijske infrastrukture između Društva i poslovnih korisnika
 • Primarna točka kontakta za poslovnog korisnika za rješavanje problema
 • Promatranje vanjskog okruženja, redovito praćenje aktivnosti konkurencije
 • Razvijanje mreže poslovnih kontakata. Aktivno održavanje odnosa i korištenje mreže kontakata za skupljanje informacija i promociju Društva
 • Ići u korak sa svih promjenama vezanim uz proizvode i usluge. Shvaćanje utjecaja koji promjene proizvoda imaju na korisnike
 • Razmatranje novih usluga i informiranje korisnika o mogućnostima odgovora na njihove poslovne potrebe
 • Praćenje zadovoljstva, predviđanje i reagiranje u slučaju poteškoća
 • Vršenje izmjena u korištenju usluga sukladno povratnim informacijama korisnika
 • Prosljeđivanje povratnih pozitivnih/negativnih informacija korisnika nadležnim suradnicima, eskalacija ukoliko je potrebno
 • Podnošenje redovitih izvještaja o statusu i trendovima poslovnih korisnika, naglašavanje mogućih prijetnji i aktivnosti konkurencije
 • Izvješćivanje o poslovnim korisnicima u svrhu poslovnog planiranja sukladno zahtjevima Društva i menadžmenta
 • Sudjelovanje u različitim projektima i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz Sektor prodaje /Odjel za prodaju poslovnim korisnicima
 • Samostalnost u obavljanju poslova
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

  4. Stručni suradnik za prodaju – menadžer za ključne poslovne korisnike 2, Grupa za prodaju poslovnim korisnicima, Regija 2, Odjel za prodaju poslovnim korisnicima, Sektor za prodaju, DNM, 2 (dva) izvršitelja, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada Sarajevo 

Opis posla:

 • Razumijevanje svih proizvoda i usluga kao i njihovih prednosti za korisnike
 • Razumijevanje ponuda usluga i proizvoda konkurencije, sposobnost njihovog uspoređivanja uz usredotočenje na one u ponudi Društva
 • Razumijevanje nadolazećih proizvoda i praćenje tehnoloških napredaka
 • Kontinuirano praćenje analiza aktivnosti konkurencije u regiji, zemlji i svijetu
 • Informiranost o zanimljivim događanjima na regionalnom tržištu
 • Uspostava kontakata i utjecaj na regionalnu poslovnu okolinu
 • Aktivno pristupanje ključnim korisnicima
 • Nastojanje razumijevanja potreba korisnika i prepoznavanje najboljih proizvoda i usluga za udovoljavanje njihovim potrebama
 • Analiza svakog pojedinog korisnika u svrhu pronalaženja rješenja za njegove specifične potrebe
 • Jasno objašnjavanje mogućnosti korisniku s izraženim entuzijazmom za prodaju
 • Pokazati korisniku kako maksimalno iskoristiti kupovinu uz demonstriranje korisniku kako koristiti dodatne proizvode i usluge
 • Definiranje aktivnosti potrebnih za pokazivanje dodatnih vrijednosti korisniku i povećanje njegove odanosti
 • Uspješno prezentiranje naših proizvoda i usluga
 • Pravovremeno odgovaranje na izazove konkurencije
 • Pregovaranje o uvjetima i definiranje vrijednosti ugovora
 • Kontinuirano poboljšavanje vještina kroz edukaciju i trening
 • Etabliranje i održavanje visoko kvalitetnih osobnih kanala komunikacije s kontaktnim osobama ključnih korisnika
 • Osiguravanje da ponuđene/prodane usluge mobilnih komunikacija udovoljavaju/premašuju očekivanja korisnika
 • Pružanje visoke razine stručnosti u svakodnevnim zadacima
 • Učinkovito odgovaranje na upite/poteškoće korisnika, uz pokazivanje želje za pomaganjem i rješavanje problema
 • Vođenje rješavanje problema, uključivanje drugih po potrebi i informiranje korisnika
 • Korištenje žalbi i pitanja korisnika kao prilika za demonstriranje usredotočenosti Društva na korisnika kao i pokazivanje motivacija korisnika za služenjem dodatnih proizvoda i usluga
 • Žalbe i pitanja korisnika iskoristiti kao priliku za demonstriranje fokusiranosti Društva na korisnika. Upoznavanje korisnika s mogućnošću korištenja dodatnih proizvoda i usluga te motiviranje korisnika za povećano korištenje istih
 • Pružanje jasnih informacija o potrebama i očekivanjima ključnih korisnika u svrhu ponuđivanja ili prilagodbe postojećih usluga
 • Pisanje izvješća o posjetima, aktivnostima prodaje i rezultatima
 • Sudjelovanje u različitim projektima i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz Sektor prodaje /Odjel za prodaju poslovnim korisnicima
 • Samostalnost u obavljanju poslova
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uvjeti

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BiH
 • Da ima navršenih 18 godina života
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

– za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2): SSS/IV, ekonomska  škola ili gimnazija, poznavanje rada na računalu, znanje stranog jezika, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

–  za radno mjesto pod rednim brojem 3): SSS/IV, ekonomska  škola, poznavanje rada na računalu, znanje stranog jezika, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– za radno mjesto pod rednim brojem 4): VSS/VII, drugi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski  fakultet, poznavanje rada na računalu, znanje stranog jezika, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave je na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar), dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/svjedodžbu,
 • (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)
 • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima
 • dokaz o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o znanju stranog jezika

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2  Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19).

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti  dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

 • Dokaz da su nezaposleni,
 • Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije, dok u drugim prijavama mogu dostaviti obične kopije dokumentacije s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene kopije zahtijevane  dokumentacije.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog  ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Kneza Branimira b.b.

88 000  M o s t a r

sa naznakom:

Prijava na javni oglas za radno mjesto _________________________________________________,

(naziv radnog mjesta)

pod rednim brojem __________________________

                                  (redni br. u javnom oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.                                                                                                                                   

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.