Mjera Tražim poslodavca 2022 od 6.6. do 10.6.2022. godine

(Sarajevo, 20.5. 2022. godine) – Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za sudjelovanje u mjeri Tražim poslodavca 2022 biti otvoren od 6. do 10.6.2022. godine u razdoblju od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje TP1 bit će dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti.

Javni poziv će se otvarati parcijalno po županijama, i to prema sljedećem rasporedu:
6.6.2022. godine – Hercegovačko-neretvanska kantona/županija i Srednjobosanski kanton/županija,
7.6.2022. godine – Unsko-sanski kanton, Zapadnohercegovački kanton/županija i Kanton 10 (Livno),
8.6.2022. godine – Zeničko-dobojski kanton, Bosanskopodrinjski kanton i Posavski kanton,
9.6.2022. godine – Tuzlanski kanton,
10.6.2022. godine – Kanton Sarajevo.

Apliciranje poslodavaca putem online obrasca TP2, koji će također biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti, bit će omogućeno od 13.6.2022. godine.

Primjer podnošenja prijave putem web portala Zavoda za fizičke osobe i poslodavce možete pogledati OVDJE.

VAŽNA NAPOMENA:  Naglašavamo da su poslodavci i fizičke osobe, kao preduvjet za sudjelovanje, u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili). Krajnji rok za registraciju je 29.5.2022. godine.

Primjer registracije na web portal Zavoda za poslodavce i za fizička lica dostupan je OVDJE.

Više detalja o ovoj mjeri, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Programa sufinanciranja zapošljavanja 2022.

(NAPOMENA: Fizičke osobe koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih u određenom kantonu moći će aplicirati isključivo onaj dan koji je u rasporedu naznačen za taj kanton.)