Javni poziv Fonda

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje.

Linkove sa više informacija  možete preuzeti :

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini-2/

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini-2/