Programi Služba u suradnji s poslodavcima 2023. i Start up – Druga prilika 2023.

Obavještavamo zainteresirane korisnike da se provedba aktivnih mjera Služba u suradnji s poslodavcima 2023. i mjera Druga prilika (samozapošljavanje) 2023. pušta u realizaciju dana 20.02.2023.

Pripadajući obrasci, za mjeru Služba u suradnji s poslodavcima 2023. i za mjeru Druga prilika 2023., su sljedeći:
Obrazac SP – Zahtjev za sufinanciranja zapošljavanja 
Obrazac DP – Zahtjev za sufinanciranje 

Obrazac SO

Za ove mjere vrijede  uvjeti i pravila kao i za ostale aktivne mjere zapošljavanja/samozapošljavanja sukladno  javnom pozivu koji će uskoro biti objavljen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Za mjeru Druga prilika 2023 nezaposlena osoba/aplikant se prijavljuje izravno Službi, podnošenjem popunjenog Obrasca prijave – Druga prilika (Obrazac DP), putem redovne pošte ili osobno na protokol Službe. Javni poziv bit će otvoren do utroška planiranih sredstava.

Za mjeru Služba u suradnji sa poslodavcima 2023 poslodavac se prijavljuje izravno Službi, podnošenjem popunjenog prijavnog obrasca – Obrazac SP 2023, putem redovne pošte ili osobno na protokol Službe.

Pored uredno popunjenog, potpisanog i opečaćenog Prijavnog obrasca SP 2023, poslodavac je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

Ovjerenu kopiju akta o osnivanju pravnog subjekta (registracija, rješenje i sl.)
-Kopiju ID broja
-Potvrdu od banke o glavnom računu – original ili ovjerena kopija, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-Uvjerenje Porezne uprave FBiH o izmireni porezima i doprinosima – 
original ili ovjerena kopija,  ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-Isprintan i popunjen obrazac o sufinanciranim osobama Obrazac SO, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. 

Neuredni i nepotpuni zahtjevi neće se vrednovati.

Javni poziv bit će otvoren do utroška planiranih sredstava.

Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023

Program Start up – Druga prilika 2023