Projekat terenskog anketiranja

Prism Research & Consulting, Agencija za ispitivanje javnog mnijenja i tržišna istraživanja već uspješno posluje 27 godina na BH tržištu i kroz svoj rad honorarno je uposlila (i dalje upošljava) veliki broj ljudi. Zbog povećanja obima posla, posebno smo zainteresovani za uspostavljanje saradnje sa mladim ljudima koji žele raditi, žele naučiti komunikacijske vještine, sticati iskustvo na projektima terenskog anketiranja građana na različite društvene/socijalne teme. U narednom periodu radimo jedan veliki međunarodni projekat terenskog anketiranja stanovništva, u saradnji sa renomiranom međunarodnom agencijom. U tu svrhu su nam potrebni anketari širom Bosne i Hercegovine.

 Potrebni su sljedeći uslovi:

  1. Da ste odgovorna osoba i da zaista želite raditi;
  2. Da ste završili minimalno SSS;
  3. Da poznajete rad na elektronskim uređajima (Tablet, Telefon, PC, Laptop);
  4. Imate dovoljno vremena da se posvetite projektu;
  5. Da imate vlastiti auto ( nije nužno );
  6. Da imate Android telefon.

Na LINKU možete pročitati detalje natječaja.