Javnog oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta, u Federalnom zavodu za MIO /PIO

Federalni zavod za MIO /PIO raspisuje natječaj za posao, detalje možete pročitati na sljedećem linku: Natječaj   i  DOPUNA NATJEČAJA