Magistra Farmacije

Lj.U.LifePharm traži 1 kvalificiranog zaposlenika za rad u Ljekarni.

Posao za Magistra Farmacije.

Poželjno je iskustvo no nije nužno.

Rok za prijavu je do popunjavanja radnog mjesta.

Uz prijavu obvezno priložiti kratak životopis sa brojem telefona, diplomu o završenom fakultetu te licencu za samostalni rad

Nakon prijave, predstavnik Lj.U.LifePharm će obaviti razgovor sa potencijalnim zaposlenicima vezano za stručno znanje na poslovima za koje se raspisuje natječaj.  

Prijave slati na adresu : Lj.U.LifePharm, Antuna Mihanovića 20, 88220  Široki Brijeg , poštom,osobno ili na mail.

mail: ljekarnalifepharm@gmail.com

tel:039/703-900

U Širokom Brijegu 25.04.2023.