Traži se odgajateljica – Majčino selo

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa

 

  1. Odgojiteljica u jednoj od odgojnih jedinica „Majčina sela“

 

Više izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Obvezni uvjeti:

  VI/IV stupanj školske spreme – VŠS/SSS

–  Smjer: odgojna ili obrazovna znanost – pedagogija/socijalni rad/psihologija/logopedija ili učiteljska škola (Obrazovanje po Bolonjskom procesu)

–  Izražena sposobnost kreativnosti i rada s djecom

–  Položen vozački ispit “B” kategorije

 

Dodatni uvjeti:

    komunikativna, odgovorna osoba spremna na timski rad

 

Uz prijavu na Natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

Životopis

Dokaz o stručnoj spremi

Preslika osobne iskaznice i vozačke isprave

 

S prijavljenim kandidatima obavit će se razgovor u kojem će biti obaviješteni o opisu poslova za navedeno radno mjesto i visini mjesečnih primanja.

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Razgovor s kandidatima: DA sa svim kandidatima

Kontakt osoba: Dragan Ružić

Kontakt telefon: 063 320341

Kontakt email: druzic@libero.it