Služba u suradnji s poslodavcima 2024 i mjera  Druga prilika (samozapošljavanje) 2024   – 21.05.2024. godine

Obavještavamo zainteresirane korisnike da se provedba  aktivnih mjera Služba u suradnji s poslodavcima 2024 i mjera  Druga prilika (samozapošljavanje) 2024   realizira dana  21.05.2024. godine

 

Pripadajući obrasci,  za mjeru Služba u suradnji s poslodavcima 2024 i za mjeru Druga prilika 2024,  dostupni su na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Za ove mjere vrijede  uvjeti i pravila kao i za ostale aktivne mjere zapošljavanja/samozapošljavanja sukladno  javnom pozivu koji je objavljen                         18. i 20. 03.2024. od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Za mjeru Druga prilika 2024 nezaposlena osoba/aplikant se prijavljuje izravno Službi, podnošenjem popunjenog Obrasca prijave – Druga prilika (Obrazac DP), izravno na protokol Službe. Primanje zahtjeva traje  do utroška planiranih sredstava.

Za mjeru Služba u suradnji sa poslodavcima 2024 poslodavac se prijavljuje podnošenjem popunjenog prijavnog obrasca – Obrazac SP 2024. Obrazac se podnosi izravno na protokol Službe, na način jedna ovlaštena osoba  treba  predati Zahtjev  SP 2024 na protokol osobno  samo za jednog pravnog subjekta (poslodavca).

Pored uredno i kompletno popunjenog, potpisanog i opečaćenog Prijavnog obrasca SP 2024, poslodavac je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

-Potvrdu od banke o glavnom računu,
-Uvjerenje Porezne uprave FBiH o izmireni porezima i doprinosima – 
original ,  ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
-Isprintan i popunjen obrazac o sufinanciranim osobama Obrazac SO, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. 

Neuredni i nepotpuni zahtjevi neće se vrednovati.

Primanje zahtjeva je moguće do utroška planiranih sredstava.

Program sufinanciranja zapošljavanja Služba u suradnji sa poslodavcima 2024

Program Start up – Druga prilika 2024

Potrebni obrasci mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac DP 2024.doc 1

Obrazac SP 2024.doc 2

Obrazac SO.docx 3