Prijava na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje ŽZH, Grude – za stjecanje zdravstvenog osiguranja na teret Službe Maturanti stariji od 18 godina zadržavaju status u ...