Izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 117.,120. i 121. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, ur. broj: 01-448/21 Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna,
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar
1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biotehničke znanosti, znanstveno polje agronomije, znanstvena grana ekologija i zaštita okoliša – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta -2 izvršitelja (bez zasnivanja radnog odnosa/napredovanje)

2.izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na interdisciplinarno područje, znanstveno polje geografija, znanstvena grana društvena geografija – 1 izvršitelj (napredovanje)

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija – 1 izvršitelj (napredovanje)
 2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija – 1 izvršitelj (napredovanje)
 3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana anorganska kemija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana ekologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana matematička analiza – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Zrinskog Frankopana 34, 88 000 Mostar

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje zdravstvene znanosti, znanstvena grana sestrinstvo za potrebe kolegija: Zdravstvena njega u zajednici i Zdravstvena njega u kući – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana programsko inženjerstvo – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa )

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana organizacija rada i proizvodnje – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana opće strojarstvo, kolegiji Motori i motorna vozila i Automobilski mehatronički sustavi – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje: strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje ostale tehničke znanosti, znanstvena grana robotika – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana strojarske konstrukcije, kolegiji Konstruiranje strojeva i opreme i Zavarene konstrukcije – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana arhitektura računalnih sustava – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana informacijski sustavi – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 8. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana umjetna inteligencija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

FARMACEUTSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, znanstvena grana farmacija – 1 izvršitelj (sa zasnivanjem radnog odnosa)

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

1.izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

2.izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, nastavni kolegiji Staroslavenski jezik I, Staroslavenski jezik II, Povijesna gramatika hrvatskoga jezika, Povijest hrvatskoga jezika, Dijalektologija, Ćirilica u hrvatskim krajevima, Poredbena slavenska gramatika, Slavenska pisma i Hrvatski jezik i pisma u srednjem vijeku– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija – 1 izvršitelj (napredovanje)
 2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija, za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti – 1 izvršitelj
 3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana odnosi s javnošću, nastavni kolegij Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, znanstvena grana bosanskohercegovačka, hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, nastavni kolegiji Svjetska povijest srednjeg vijeka i Povijesni izvori – 1 izvršitelj (napredovanje)
 6. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, nastavni kolegij Poremećaji čitanja i pisanja– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 7. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, nastavni kolegij Engleski jezik, za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija– 1 izvršitelj (napredovanje)

10.reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, znanstvena grana bosanskohercegovačka, hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, nastavni kolegiji Svjetska povijest u 19. stoljeću, Metodika nastave povijesti i Historiografija – 1 izvršitelj

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana ostale grane socijalnog rada– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, nastavni kolegiji Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama, Motorički govorni poremećaji, Afazije, Poremećaji glasa– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, nastavni kolegiji Razvojni jezično-govorni poremećaji I, Razvojni jezično-govorni poremećaji II, Neurorazvojni jezični poremećaji, Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi, Poremećaji tečnosti govora, Diferencijalna dijagnostika i terapije poremećaja tečnosti govora– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, kolegiji Rani komunikacijski razvoj, Rani jezično-govorni razvoj, Rana intervencija u logopediji, Poremećaji iz spektra autizma, Potpomognuta komunikacija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije, na katedri za mehaniku, materijale i konstrukcije -2 izvršitelja (bez zasnivanja radnog odnosa)
 2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, geologija i rudarstvo, znanstvena grana inženjerska geologija, geotehnika i hidrologija, na katedri za hidrotehniku i geotehniku– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

MEDICINSKI FAKULTET

Petra Krešimira IV, 88 000 Mostar

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftamologija, za predmet Oftamologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana onkologija i radio terapija, za predmet Interna medicina– 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje viši asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana kirurgija za predmet kirurgija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 4. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija i toksikologija za predmet Farmakologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)
 5. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana citologija, histologija i embriologija za predmet Histologija i embriologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

6.izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, za predmet Dentalna morfologija s antropoliogijom – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

7.izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana Patologija, za predmet Patologija – 1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa)

PRAVNI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo, skupina kolegija Građansko pravo I., Građansko pravo II., Teorijski izazovi građanskog prava, Zemljišnoknjižno pravo i Osobna prava – 1 izvršitelj (sa zasnivanjem radnog odnosa)
 2. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo– 1 izvršitelj (sa zasnivanjem radnog odnosa)
 3. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko procesno pravo– 1 izvršitelj (sa zasnivanjem radnog odnosa)

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju ispunjavati: – opće uvjete – posebne uvjete

a) Opći uvjeti: – da osoba ima navršenih 18 godina života;

– da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo osobe koje se prijavljuju na Farmaceutski fakultet pod točkom 1. i na Pravni fakultet pod točkom 1., 2. i 3. ako budu izabrane i primljene u radni odnos dužne su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključivanja ugovora o radu).

b) Posebni uvjeti

Pored općeg uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni člancima 68. i 69. Zakonom o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.) (vidjeti: https://www.sum.ba/dokumenti/pravilnik minimalni uvjeti.pdf)

c) Potrebni dokumenti

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj, s obveznom naznakom naziva pozicije na koju se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti:

životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom, vlastoručno potpisan;
izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu presliku ili osobnu iskaznicu – ovjerenu presliku;
diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija traženu za poziciju na koju se prijavljuju – ovjerenu presliku;
odluku o izboru u zvanje traženu za poziciju na koju se prijavljuju – ovjerenu presliku;
dijelove knjige/a i znanstvene radove tražene za poziciju na koju se prijavljuju- obične preslike;
potvrde za dokazivanje posebnih uvjeta navedenih u tablici za poziciju na koju se prijavljuju – originali ili ovjerene preslike;
prijepis ocjena ili dodatak diplomi za poziciju asistenta-ovjerenu presliku;
liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za poziciju asistenta-original ili ovjerenu presliku (samo osobe koje se prijavljuju na Farmaceutski fakultet pod točkom 1. i na Pravni fakultet pod točkom 1., 2. i 3. ako budu izabrane i primljene u radni odnos dužne su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, prije zaključivanja ugovora o radu)
popunjenu tablicu za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja sukladnu Pravilniku o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko- nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.).
Tablica se može preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru

(vidjeti link

Kandidati su dužni dostaviti i svu ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete za izbor sukladno Zakonu i Pravilniku, a koja je navedena za svako znanstveno-nastavno zvanje u posebnoj tablici.

Ako je diploma stečena u inozemstvu, kandidat je obvezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, kandidati s javnih sveučilišta u kojima je Sveučilište u Mostaru pridruženi ili stalni član Rektorskog zbora uz prijavu mogu priložiti potvrdnice o završenim studijima. Isti su obvezni naknadno dostaviti presliku diplome o završenom studiju i potvrdu o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu.

Kandidati se mogu prijaviti na više pozicija za koje ispunjavaju potrebne uvjete u okviru jedne ustrojbene jedinice, ali za svaku poziciju moraju podnijeti posebnu prijavu s naznakom na koju poziciju se prijavljuju. Originale ili ovjerene preslike dokaza o ispunjavanju potrebnih uvjeta dostavljaju za jednu poziciju, a za ostale pozicije dostavljaju obične preslike dokaza, s naznakom za koju poziciju su dostavili originale ili ovjerene preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, mrežnim stranicama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom: „Prijava na natječaj za izbor/reizbor u znanstveno – nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja s naznakom ustrojbene jedinice, imena i prezimena i pozicije na koju se prijavljuje – NE OTVARATI “.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Previous Post POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: POTREBE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Next Post Stručni suradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa, Stručni savjetnik za javne prihode …