Servirka u Službi za prehranu bolesnika, Peračica rublja u RJ Centralne praonice Službe za tehničke djelatnosti, Medicinska sestra/tehničar ….

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu SKB Mostar br.7615/2/18, čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), te Odluke ravnatelja evid. broj: 2189/21, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar

Neodređeno vrijeme za radna mjesta:

 1. Glavna sestra/tehničar Kliničkog odjela za bolesti stražnjeg segmenta oka na Klinici za očne bolesti – 1 izvršitelj
 2. Glavna sestra/tehničar Dnevne bolnice na Klinici za onkologiju – 1 izvršitelj
 3. Diplomirani inženjer kemije u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj
 4. Laboratorijski tehničar u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 3 izvršitelja
 5. VKV vozač u Odsjeku prometa Službe za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja
 6. Odgovorni rukovalac boca pod tlakom u Službi za tehničke djelatnosti – 3 izvršitelja
 7. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
 8. Radni terapeut na Klinici za psihijatriju – 1 izvršitelj
 9. Spremačica u Odsjeku za higijensko održavanje prostorija Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
 10. Spremačica u Centru za transfuzijsku medicinu – 1 izvršitelj
 11. Servirka u Službi za prehranu bolesnika – 2 izvršitelja

Određeno vrijeme u trajanju do 2 godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu:

12. Doktor medicine na Klinici za dječje bolesti – 1 izvršitelj

13. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 5 izvršitelja

14. Doktor medicine na Klinici za infektivne bolesti – 1 izvršitelj

15. Magistar farmacije u Službi za medicinsku opskrbu – 1 izvršitelj

16. Biolog u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj

17. Medicinska sestra/tehničar – 13 izvršitelja

 

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje (5), Klinika za kirurgiju (4), Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (4)

18. Referent na protokolu u  Službi za pravne i opće poslove – 1 izvršitelj

19. Spremačica u Odsjeku za higijensko održavanje prostorija Službe za tehničke djelatnosti – 5 izvršitelja

20. Servirka u Službi za prehranu bolesnika – 4 izvršitelja

21. Peračica rublja u RJ Centralne praonice Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

22. Rukovalac boca pod tlakom u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja

23. Peračica laboratorijskog posuđa u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj

24. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 4 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti: 

 • propisani Zakonom o radu FBIH                           

Posebni uvjeti: 

Za radna mjesta pod točkama 1.  i  2.

 • VŠS  zdravstvenog usmjerenja
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na traženoj Klinici

Kratak opis poslova glavne sestre:

 • organiziranje i kontroliranje procesa zdravstvene njege na kliničkom odjelu
 • sudjelovanje u istoj, koordiniranje procesa zdravstvene njege na kliničkom odjelu s drugim odjelima i odsjecima
 • briga o nabavci lijekova, sanitetskog materijala, pomagala za njegu bolesnika

Za radno mjesto pod točkom 3.

 • VSS, magistar kemije – smjer analitička biokemija
 • Radno iskustvo u medicinsko – biokemijskom laboratoriju u trajanju od najmanje jedne godine

Kratak opis radnog mjesta:

 • sudjeluje s liječnikom specijalistom kod uvođenja novih tehnoloških postupaka,
 • surađuje s liječnikom specijalistom na provođenju svih parametara za ocjenu kvaliteta novouvedenih tehnoloških postupaka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka i voditelja odjela

Za radno mjesto pod točkom 4.

 • SSS, srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo u medicinsko – biokemijskom laboratoriju od najmanje jedne godine

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obavlja kompletne pretrage urina, želučanog soka, duodenalnog soka
 • Određivanje glukoze, proteina, kalcija, fosfora i dr..
 • Obavlja i druge poslove po zahtjevu nadležnog

Za radno mjesto pod točkom 5.

 • VKV vozač
 • Potvrda o radnom iskustvu na sličnim ili istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • poznavanje zakonskih propisa kako u zemlji tako i u zemljama kroz koje prolaze,
 • vozač u međunarodnom prometu upoznat je sa posebnostima prometnog sustava, posebno na graničnim prijelazima kao i svakodnevnim situacijama, upoznat je sa opasnostima koji za posljedicu imaju ozljede i incidente u prometu
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja

Za radno mjesto pod točkom 6.

 • SSS
 • Potvrda o završenoj edukaciji za rad s medicinskim plinovima u plinovitom i tekućem stanju
 • Jedna godina radnog iskustva

Opis poslova:

 • prijem tekućeg kisika sa provedbom svih sigurnosnih mjera;
 • vizualna kontrola spremnika tečnog kisika, bakterija kisika i dušičnog oksidula
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja

Za radno mjesto pod točkom 7.

 • SSS
 • Radno iskustvo u radu sa opasnim tvarima, rad na mašinama autoklav, drobilica, presa

Opis poslova:

 • vrši prikupljanje svih kategorija; medicinskog otpada u SKBM;
 • prikuplja otpad sa sabirnih mjesta u klinikama/odjelima/zavodima te ga vozilom prenosi u postrojenje za uništavanje medicinskog otpada
 • radi na drobilici (ukoliko je ista instalirana) za koju je prošao obuku
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja

Za radno mjesto pod točkom 8.

 • VŠS, prvostupnik radne terapije
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis radnog mjesta:

 • vrši procjenu stupnja rehabilitacije svakog bolesnika, upisuje u listu i prezentira liječniku
 • konsultira se sa pretpostavljenim o učešću bolesnika u radu na poljoprivrednom imanju
 • obavlja i sve druge poslove po naloge nadležnoga

Za radna mjesta pod brojem 9., 10. i 19.

 • NKzavršena osnovna škola
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih površina bolesničkih soba
 • radnih prostorija, nusprostorija i stubišta, transport gotovih jela i prljavog posuđa kontejnerom i drugim načinom unutar odjela, te raznog pribora i materijala po potrebi
 • sakupljanje prljavog posuđa, sakupljanje smeća i drugog otpadnog materijala i transport u kontejnere

Za radno mjesto pod točkama 11. i  20.

 • NK, završena osnovna škola
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis radnog mjesta:

 • transport gotovih obroka iz centralne kuhinje i raspodjela na klinici / odjelu; sklanjanje prljavog posuđa
 • obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka sukladno svom radnom mjestu, po nalogu medicinske sestre odsjeka i glavne medicinske sestre odjela

Za radna mjesta pod točkama 12., 13. i 14.

 • VSS, završen Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 • nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga
 • prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije

Za radno mjesto pod točkom 15.

 • VSS, završen Farmaceutski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Radi na izvođenju diferentnih i kompliciranih analiza iz svih područja  medicinsko –  kemijsko laboratorijske dijagnostike
 • Odgovoran za provođenje standardiziranih testova i analiza
 • Sudjeluje s liječnikom specijalistom kod uvođenja novih tehnoloških postupaka

Za radno mjesto pod točkom 16.

 • VSS, Magistar esperimentalne biologije
 • 1 godina radnog iskustva na istim poslovima

Opis poslova:

 • sudjeluje u stručnom timu gdje su potrebne usluge njegove stručnosti  (humana reprodukcija; citohistologija…)
 • procjenjuje valjanost kemikalija i materijala koji se koriste u  laboratoriji imunohistokemijskih, imunofluorescentnih, enzimatskih molekularno  bioloških i drugih laboratorijskih procedura,
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja

Za radno mjesto pod točkom 17.

 • SSS ; završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo na poslovima medicinske sestre/tehničara

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege, nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije

Za radno mjesto pod točkom 18.

 • SSS
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Preuzima poštu pojedinih klinika, odjela i službi
 • Otprema hitnu poštu, fakture, telegrame i poštu vezanu rokovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu službe i pomoćnika ravnatelja

Za radno mjesto pod točkom 21.

 • NK, završena osnovna škola
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Obnaša poslove i pripreme za pranje, sušenje i peglanje rublja, posteljine i deka
 • vodi brigu o čistoći strojeva i radnog prostora, po potrebi obnaša i druge poslove i zadatke iz djelokruga svog rada

Za radno mjesto pod točkom 22.

 • KV
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Obnaša poslove utovara, istovara boca pod tlakom, prati njihov transport.
 • Kontrolira ispravnost ventila i dihtunga na bocama i instalacijama za snabdijevanje kisikom, plinom, zrakom i slično.
 • Po potrebi obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svoga rada i stručnosti po nalogu voditelja službe

Za radno mjesto pod točkom 23.

 • NK, završena osnovna škola
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • Brine o besprijekornoj čistoći laboratorijskog posuđa poštujući sve propise sterilnosti
 • Obavještava pretpostavljenog o eventualnom oštećenju posuđa.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih

Za radna mjesta pod točkom 24. Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti

 • NK
 • Radno iskustvo u zdravstvenim  ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • prijenos i transport nepokretnih i težih bolesnika
 • pomaganje kod pregleda i po potrebi obrade nepokretnih i težih bolesnika
 • prijenos i transport umrlih i drugog materijala na patologiju
 • prijenos umrlih u mrtvačnicu bolnice

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
 5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 7. Licenca za samostalan rad (ukoliko je tražena za navedeno radno mjesto)
 8. Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od  poslodavca. Radna knjižica, potvrda PIO/MIO o radnom stažu, te Ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar

Kralja Tvrtka bb

88000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ____ , 

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Javni natječaj je objavljen 03.04.2021. godine.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.