Posao u inozemstvu – Pomoćni radnik u proizvodnji

Na osnovu Sporazuma o zapošljavanju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje BiH raspisuje u ime poslodavca iz Slovenije „ELAN“ d.o.o., 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija, raspisuje

N A T J E Č A J

za sljedeće radno mjesto

  • Pomoćni radnik u proizvodnji – 30 izvršitelja (rad na terenu, sjedištu poslodavca)

Uvjeti: minimalno osnovna škola

Ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci, dva mjeseca probnog rada.

Bruto plata: 1040,00 EUR.

Smještaj nije osiguran.

Poslodavac ne traži da se obavi intervju.

Kontakt osoba: Sandra Manojlović

E-mail: sandra.manojlovic@elan.si

Kontakt tel. 00386 04 53 51 120

Molimo kandidate da dostave svoje biografije sa kontakt telefonom direktno na navedenu e-mail adresu poslodavca zaključno sa 14.07.2021. godine.                                                                                                                                   

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.