Pomoćnik krovopolagača

Na osnovu Sporazuma o zapošljavanju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje BiH raspisuje u ime poslodavca iz Slovenije „To&SA TOMO PŠENIČNIK“ s.p., 2372 Libeliče, Slovenija, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za slijedeće radno mjesto

 

  • Pomoćnik krovopolagača – 1 izvršitelj

 

Uvjeti: minimalno osnovnoškolsko obrazovanje, položen vozački ispit B kategorije

Ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Bruto plata: 1300,00 EUR.

Smještaj je osiguran. Troškove snosi radnik.

Poslodavac traži da se obavi intervju.

Kontakt osoba: Saša Pšeničnik

E-mail: sasa.spegu@gmail.com

Kontakt tel. 00 385 031 610 922

 

Molimo kandidate da dostave svoje biografije sa kontakt telefonom direktno na navedenu e-mail adresu poslodavca zaključno sa 21.08.2021. godine.                                                                                                                                   

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.