SKB Mostar raspisao natječaj za 23 radna mjesta

Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je natječaj za 23 radna mjesta.

Neodređeno vrijeme za radna mjesta:

1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 3 izvršitelja

2. Diplomirani inženjer strojarstva u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

3. Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima – 4 izvršitelja   (Klinika za očne bolesti – 2; Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje -1; Transfuzijski centar – 1; )

4. Administrativni djelatnik na Kliničkom zavodu za radiologiju – 1 izvršitelj

5. Administrativni djelatnik na Klinici za urologiju – 1 izvršitelj

6. Referent na protokolu u Službi za pravne i opće poslove – 1 izvršitelj

7. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

8. Odgovorni rukovatelj boca pod tlakom u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

9. Serviser telekomunikacija u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

10. Električar u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

11. VKV vozač u Odsjeku prometa Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

12. Servirka u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj

Određeno vrijeme u trajanju do dvije godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu:

13. Doktor medicine na Klinici za neurologiju – 1 izvršitelj

14. Doktor medicine na Kliničkom zavodu za patologiju, citologiju i sudsku medicinu – 2 izvršitelja

15. Inženjer laboratorijske dijagnostike u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj

16. Fizioterapeut (VŠS) na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 5 izvršitelja

17. Fizioterapeut (SSS) na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- 1 izvršitelj

18. Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima – 28 izvršitelja (Klinika za dječje bolesti – 3; Klinika za ortopediju – 3; Klinika za onkologiju – 2; Odjel za plućne bolesti i TBC – 3; Centar za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 3; Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje – 3; Klinika za psihijatriju – 1; Klinika za neurologiju – 2; Transfuzijski centar – 2; Klinika za urologiju – 1; Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 5; )

19. Medicinska sestra/primalja na Klinici za ginekologiju i porodništvo–2 izvršitelja

20. Instrumentar/ka u Operacijskom traktu Klinike za kirurgiju – 3 izvršitelja

21. Tajnica predstojnika u Klinici za neurokirurgiju – 1 izvršitelj

22. Rukovatelj kotlova u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

23. Spremačica u Odsjeku za higijensko održavanje prostorija Službe za tehničke djelatnosti – 5 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu.

Opći uvjeti: – propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti 

Za radna mjesta pod točkama 1.,13 i 14.

 • VSS, završen Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 • nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga
 • prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije

Za radno mjesto pod točkom 2.

 • VSS; završen Fakultet strojarstva i računarstva; magistar strojarstva
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • daje svoje mišljenje kod medicinske i ostale opreme,
 • prikuplja i brine se o tehničkoj dokumentaciji potrebnoj za održavanje istih,
 • praktično radi na otkrivanju i otklanjanju kvarova na opremi, daje upute i pomaže u radu neposrednim suradnicima,
 • pravi specifikaciju potrebnih rezervnih dijelova, materijala po vrstama i količinama.

Za radna mjesta pod točkom 4 i 5.

 • SSS
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • upisuje bolesnike koji se primaju na liječenje i priprema potrebnu dokumentaciju
 • vodi sve evidencije o radu klinike, odjela, zavoda, obračunava ambulantne usluge, priprema evidenciju za Sl.za ekonomske poslove.

Za radno mjesto pod točkom 6.

 • SSS
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • preuzima poštu pojedinih klinika, odjela i službi
 • otprema hitnu poštu, fakture, telegrame i poštu vezanu rokovima
 • obavlja i druge poslove po nalogu službe i pomoćnika ravnatelja

Za radno mjesto pod točkom 7.

 • SSS
 • Radno iskustvo u radu sa opasnim tvarima, rad na mašinama autoklav, drobilica, presa

Kratak opis poslova radnog mjesta: 

 • vrši prikupljanje svih kategorija; medicinskog otpada u SKBM;
 • prikuplja otpad sa sabirnih mjesta u klinikama/odjelima/zavodima te ga vozilom prenosi u postrojenje za uništavanje medicinskog otpada
 • radi na drobilici (ukoliko je ista instalirana) za koju je prošao obuku
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja

Za radno mjesto pod točkom 8.

 • SSS
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • prijem tekućeg kisika sa provedbom svih sigurnosnih mjera;
 • vizualna kontrola spremnika tečnog kisika, bakterija kisika i dušičnog oksidula
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 9.

 • SSS – tehničkog smjera
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obnaša poslove pregleda i konstatacije kvarova na telefonskoj mreži i uređajima.
 • vodi i popunjava radnu i tehničku dokumentaciju, prati i unosi u dokumentaciju sve promjene na telekomunikacijskim instalacijama i uređajima.
 • samostalno vrši popravku na telekomunikacijskim instalacijama i uređajima. po potrebi obnaša i druge poslove iz oblasti djelokruga svoga rada i stručnosti koje dobiva od poslovođe radionice i voditelja službe.

Za radno mjesto pod točkom 10.

 • SSS, elektrotehnički smjer
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

  Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavlja pregled i otkriva kvarove na elektromehaničkim sklopkama i uređajima,
 • obnaša složenije poslove i radne zadatke demontaže, popravke i montaže sklopiva i uređaja i vrši kontrolu njihovog rada prema tehničkim uputama,
 • vrši raspored i opterećenje električne mreže,
 • po potrebi obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga svoga rada i stručnosti koje dobiva od poslovođe radionice i voditelja službe.

Za radno mjesto pod točkom 11.

 • VKV vozač
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • poznavanje zakonskih propisa kako u zemlji tako i u zemljama kroz koje prolaze,
 • vozač u međunarodnom prometu upoznat je sa posebnostima prometnog sustava,
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 12.

 • NK, osnovna škola
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta  

 • transport gotovih obroka iz centralne kuhinje i raspodjela na klinici/odjelu; sklanjanje prljavog posuđa
 • pripremanje i serviranje napitaka i jednostavnih jela
 • pomaganje medicinskoj sestri pri podjeli obroka
 • obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 15.

 • VŠS – medicinsko-laboratorijski inženjer
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • radi na izvođenju diferentnih i kompliciranih analiza iz svih područja medicinsko, kemijsko-laboratorijske dijagnostike,
 • radi na uzimanju biološkog materijala, transportu i pohrani,
 • samostalno izvodi rutinske analize pod nadzorom,
 • rukovodi laboratorijskim instrumentima prema radnom programu.

Za radno mjesto pod točkom 16.

 • VŠS – završen Fakultet zdravstvenih studija, dipl. fizioterapeut,
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • samostalno izvodi sva kineziometrijska i druga mjerenja sa svrhom utvrđivanja inicijalnog stanja, kontrole, efekta tretmana ili kao dopunu dijagnostici lokomotornog sustava,
 • kontrolira izvođenje terapijskih tehnika fizioterapijskih tehničara,
 • sudjeluje u istraživačkim projektima u okviru svoje stručnosti,
 • samostalno planira i programira kinezitrapijske i druge aplikacije, prati postignute terapijske efekte i sukladno tome mijenja intenzitet i ekstenzivnost izvođenja,

Za radno mjesto pod točkom 17. SSS – fizioterapeut,

 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta 

 • termoterapija,
 • elektroblokade, primjena interferencijskih struja, ionoforeze, mikrovalne dijametrije,
 • samostalno primjenjivanje galvanske struje, galvanizacija,
 • krioterapija,
 • pod kontrolom višeg fizioterapeuta izvodi sve složenije procedure elektroterapije, elektrostimulacije.

Za radna mjesta pod točkama 3. i 18.

 • SSS ; završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na poslovima medicinske sestre/tehničara

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege,
 • nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije

Za radno mjesto pod točkom 19. 

 • SSS ; završena srednja medicinska škola, smjer primaljstvo
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • primjenjuje postupke i vještine iz područja zdravstvene njege, a vezano uz zdravstvenu njegu žena, trudnica, rodilja, babinjača i novorođenčadi, o tome vodi zdravstvenu dokumentaciju i odgovara za sve provedene postupke
 • sudjeluje u provođenju zdravstvene zaštite trudnice kao član tima, obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga

Za radno mjesto pod točkom 20.

 • SSS, srednja medicinska škola, opći smjer
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na poslovima instrumetar/ke

Kratak opis poslova radnog mjesta  

 • obavljanje specijalne njege u momentu invazivnih operativnih zahvata
 • sudjelovanje pri izvođenju potrebnih medicinsko-tehničkih zahvata (operativni invazivni zahvati)
 • priprema i održavanje instrumenata, aparata i potrošnog materijala za operativne zahvate

Za radno mjesto pod točkom 21.

 • SSS
 • Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • vodi brigu o ispravnosti cjelokupnog administrativnog poslovanja i korespondencije klinike
 • odgovorna je za pravovremeno i uredno otpremanje obrađenih predmeta i spisa, prima i otprema poštu, nadzire arhiviranje spisa
 • pomaže glavnoj sestri klinike u vođenju evidencije prisutnih i odsutnih djelatnika
 • zajedno sa glavnom sestrom klinike piše nabavku sitnog inventara i potrošnog materijala

Za radno mjesto pod točkom 22.

– SSS

– Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • rukovatelj kotlova mora biti obučena stručna osoba sa potpunim i sigurnim poznavanjem svih zahvata oko kotla, i zahvata oko drugih uređaja vezanih za kotlovnicu.
 • koristeći upute pušta i isključuje postrojenje u rad, nadzire rad postrojenja vodeći brigu o nivou vode u sistemu, visini tlaka, kvaliteti sagorijevanja

Za radno mjesto pod točkom 23.

– NK, završena osnovna škola

– Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih površina bolesničkih soba
 • radnih prostorija, nusprostorija i stubišta, transport gotovih jela i prljavog posuđa    kontejnerom i drugim načinom unutar odjela, te raznog pribora i materijala po potrebi

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
 5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 7. Licenca (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 8. Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od  poslodavca. Radna knjižica, potvrda PIO/MIO o radnom stažu, te Ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar,

Kralja Tvrtka bb,

88000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U

RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

POD REDNIM BROJEM  ____ ,

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine HNŽ” broj:06/18, 4/21).

Javni natječaj je objavljen 22.06.2022. godine.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.