Konobar/konobarica

Detalje možete pročitati na sljedećem linku OGLAS