Diplomirani ekonomist (dipl.oec ili mag.oec) – dva izvršitelja

FEAL d.o.o. Široki Brijeg, raspisuje javni natječaj za popunu radnog mjesta:

I.

Diplomirani ekonomist (dipl.oec ili mag.oec)
Traže se dva izvršitelja

Kandidati koji se prijavljuju dužni su ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da imaju završen Ekonomski fakultet najmanje VII. stupanj ili 300 ECTS bodova
 • da posjeduju certifikat ovlaštenog računovođe
 • radno iskustvo u struci minimalno 3 godine
 • dobre komunikacijske i organizacijske vještine
 • sklonost timskom radu
 • sposobnost za samostalno donošenje odluka
 • spremnost stalnom profesionalnom usavršavanju
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računaru (MS Office Word i MS Office Excel)

II.

Što vas očekuje u svakodnevnom radu, opis poslova:

 • Vođenje robnog i financijskog knjigovodstva
 • Blagajničko poslovanje, dugotrajna imovina
 • Poznavanje procesa izrade obračuna plaća i naknada sa svim pratećim obrascima
 • Kontrola materijalnih troškova
 • Evidencija izvoda, izlaznih i ulaznih račun
 • Knjiženje knjiga ulaznih računa (KUF) knjiženje knjiga izlaznih računa (KIF) i izrada PDV prijave
 • Kontrola ispravnosti dokumentacije za knjiženje i knjiženje poslovnih promjena u glavnoj knjizi
 • Izrada periodičnih i završnih financijskih izvještaja, sudjelovanje u izradi konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Plan i analiza financijskih izvještaja
 • Izrada i kontrola poreznih prijava u skladu s poreznim zakonima
 • Suradnja prilikom inspekcijskih nadzora
 • Primjena računovodstvenih politika i računovodstvenih propisa
 • Praćenje aktualnih propisa/zakonskih promjena
 • Izrada različitih izvještaja po zahtjevu Uprave
 • Suradnja s revizorima
 • Sudjelovanje u izradi elaborata o transfernim cijenama
 • Usklađivanje knjigovodstvene evidencije sa stvarnim stanjem stalnih sredstava, obaveza i potraživanja
 • Plan i analiza financijskih izvještaja
 • Komunikacija s bankama

III.

Nudimo:

 • Rad u društvu s liderskom pozicijom
 • Profesionalno i ugodno radno okruženje
 • Iznadprosječna primanja uz osiguran profesionalni i osobni razvoj
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja
 • Mogućnost implementacije svih dobrih ideja
 • Mogućnost dodatne edukacije

IV.

Prijava kandidata treba sadržavati životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • kopiju diplome
 • kopiju certifikata ovlaštenog računovođe
 • kopiju osobne iskaznice
 • potvrde o dosadašnjem radnom iskustvu

V.

Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

FEAL d.o.o. Široki Brijeg
Trnska cesta 146
88220 Široki Brijeg
”Prijava na javni natječaj za radno mjesto u Odjelu Računovodstva i financija”

VI.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

FEAL d.o.o Široki Brijeg
Uprava Društva