Voditelj tehnologije

TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg raspisuje natječaj za radno mjesto:

Voditelj tehnologije

Opis posla:

 • Sudjeluje u provođenju preventivnih i korektivnih aktivnosti za uklanjanje poremećaja u toku i nakon proizvodnje
 • Redovno prati i kontrolira parametre procesa proizvodnje i izvještava o ostvarenju zadanih ciljeva (škart, utrošak materijala, brzina ciklusa)
 • Osigurava uvijete od strane tehnologije za kvalitetno i nesmetano odvijanje proizvodnje
 • Odobrava tehnološke postupke
 • Nadzorire tehnološke procese i unosi matične podatake o procesu u informacijski sustav
 • Prepoznaje ponavljajuće greške, otkriva uzroke i provodi mjere za njihovo otklanjanje
 • Sudjeluje u rješavanju reklamacija kupaca i reklamacija dobavljačima te realizaciji korektivnih aktivnosti za uklanjanje uzroka reklamacija

Odgovornost za:

 • korektivne mjere i mjere za poboljšanje u skladu sa pravilima struke, ciljevima i planovima
 • izradu i primjenu radnih uputa
 • provođenje kontinuiranog poboljšanja proizvodnih procesa u serijskoj proizvodnji

Tražene vještine:

 • VII stupanj stručne spreme tehničkog smjera
 • Prednost radno iskustvo u proizvodnim procesima
 • Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Sklonost timskom radu, kontinuirano učenje, kreativnost

Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail: posao@mandeks.ba ili poštom na adresu: Knešpolje bb, 88220 – Široki Brijeg, s naznakom ”PRIJAVA ZA  POSAO, TEM MANDEKS d.o.o.”.

Natječaj je otvoren do 16. prosinca 2022. godine.