Radnik u punionici

Zbog povećanja obujma poslovanja, Lukas TP Nakić d.o.o. Široki Brijeg, Punionica vode Leda, raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

Radnik u punionici – više izvršitelja M/Ž

Mjesto rada: Punionica vode ”Leda” Široki Brijeg

Odgovornosti:

  • obavlja sve poslove uz liniju;
  • radi na sanitaciji i održavanju čistoće prostorija;
  • dužan je voditi brigu o održavanju opreme u punionici i drugim prostorijama;
  • dužan je voditi posebnu pažnju na održavanju osobne higijene i poštovati sve režime koje traži tehnološki postupak određene proizvodnje;
  • radi na napajanju linije sa repromaterijalom i ambalažom;
  • dužan je točno i savjesno obavljati sve poslove po nalogu poslovođe i slijediti upute primljene od mehaničara i tehničke kontrole. O svakom kvaru ili nepravilnom radu stroja ili dionici linije na kojoj radi dužan je obavijestiti poslovođu ili mehaničara, u protivnom odgovara za štete nastale zbog nepravilnog rada sa strojevima;

Uvjeti za traženo radno mjestu su:

  • KV ili SSS
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Ambicioznost, odgovornost i sklonost timskom radu

Zainteresirani svoje prijave, s traženim dokumentima, trebaju dostaviti na e-mail adresu: info@lukas-nakic.com
ili putem pošte na:

Lukas TP Nakić d.o.o.
Fra Dominika Mandića br. 19
88220 Široki Brijeg

Natječaj je otvoren do 19. ožujka 2023. godine.

Lukas TP Nakić d.o.o. Široki Brijeg