Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u Hotelima Baška Voda d.d.